Contactgegevens

Transportcentrum LAR - afslag snelweg

Maatschappelijke zetel
Stadhuis Menen

Secretariaat Bitlar cv
Grote Markt 1
B-8930 Menen
T +32 (0)475 - 21 38 61
info@bitlar.be

Werking en bestuur van BITLAR cv

De vennootschap Bitlar cv wordt bestuurd door een raad, de Raad van bestuur. Deze raad bestaat uit minstens tien leden, door de algemene vergadering der aandeelhouders benoemd voor ten hoogste zes jaar en te allen tijde door haar herroepbaar.

Momenteel bestaat de raad uit zes bestuurders van de groep A en acht van de groep B. De raad van bestuur vergadert minstens vier maal per jaar en telkens de belangen van de vennootschap het eisen.

In oktober 1993 besliste de Raad van bestuur tot de oprichting van een Dagelijks Bestuur. Het komt bijeen wanneer de opportuniteit het vereist en is sinds de laatste herschikking als volgt samengesteld:

Voorzitter M. Fournier

De voorzitter van het Dagelijks Bestuur
mevr M. Fournier

Het dagelijks bestuur is belast met volgende taken: