Contactgegevens

Transportcentrum LAR - afslag snelweg

Maatschappelijke zetel
Stadhuis Menen

Secretariaat Bitlar cv
Grote Markt 1
B-8930 Menen
T +32 (0)475 - 21 38 61
info@bitlar.be

Organisatie van het Transportcentrum LAR : Bitlar c.v.

Voor het beheer van het transportcentrum werd op 20 april 1984 een coöperative vennootschap BITLAR (Beheersmaatschappij Internationaal Transportcentrum LAR) opgericht met als belangrijkste doelstelling :

"het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot het overkoepelend bestuur van het totale centrum met inbegrip van de vertegenwoordiging en de ontwikkeling ervan en van de globale promotie ervoor."

De vennootschap bestaat uit twee groepen vennoten :

De eerste groep vertegenwoordigt het kapitaal geïnvesteerd door de overheid en de inspanningen van de overheid om de LAR op te richten. De tweede groep groeit aan naarmate de LAR zich ontwikkelt en vertegenwoordigt het privaat initiatief dat de LAR zijn kracht, eigenheid en vitaliteit geeft.

De wisselwerking en de samenhang tussen deze twee groepen is een garantie voor de objectiviteit, de soepelheid en de deskundigheid waarmede de ontwikkeling van de LAR begeleid wordt.


viering 20 jaar Bitlar 1984-2004

- viering 20 jaar Bitlar 1984-2004 -


BITLAR cv is de gesprekspartner van de Administratie van de Douane, de N.M.B.S., het Bestuur der Wegen, de respectievelijke Stadsbesturen, enz en is tevens het representatief orgaan voor de externe relaties en de promotie van het transportcentrum.

BITLAR cv beschikt sedert 1992 over een eigen lokaal (binnen het dienstgebouw van de veemarkt), door het Stadsbestuur van Menen ter beschikking gesteld.