Contactgegevens

Transportcentrum LAR - afslag snelweg

Maatschappelijke zetel
Stadhuis Menen

Secretariaat Bitlar cv
Grote Markt 1
B-8930 Menen
T +32 (0)475 - 21 38 61
info@bitlar.be

Ontstaan van het Transportcentrum LAR

Zoals vroeger het geval was in vele middelgrote steden, waren te Kortrijk het goederenvervoer en de overslag ervan gecentraliseerd in de binnenstad (Kortrijk-Weide, Magdalenastraat). Het toenmalige douanegebouw met kantoren en openbaar entrepot werd opgetrokken in 1954.

Meer en meer expediteurs en douaneagenten kwamen er zich vestigen, wat vanzelfsprekend de verkeersdrukte in de binnenstad verhoogde. Ondertussen kende ook de containerisatie internationaal meer en meer succes.

In plaats van een containerterminal te bouwen in de binnenstad van Kortrijk groeide, op het einde van de jaren '60, onder impuls van oud-minister A.De Clerck, stichter-voorzitter van de Intercommunale Leiedal en van de burgemeester van Kortrijk I.J.Lambrecht, het idee om een containerterminal te bouwen nabij de plaats waar de spoorweg Kortrijk-Rijsel de in uitvoering zijnde autoweg E3 dwarste. De NMBS zette zich achter deze zienswijze: het project, een vaste internationale containerterminal, zou een onderdeel worden van een "transportzone".

In samenwerking met de grensgemeenten Lauwe, Aalbeke en Rekkem (de eerste letters van deze drie gemeenten vormen de feitelijke naam van het Internationaal Transportcentrum LAR) werd door de Intercommunale Leiedal een bijzonder plan van aanleg "Industriezone LAR" opgemaakt. Dit plan werd op 19.11.1971 bij Koninklijk Besluit goedgekeurd.

De bedoelingen waren:

Mede in overleg met bedrijven uit de transport-en expeditiesector werden de plannen nader uitgewerkt. Een aantal externe elementen (energiecrisis in 1973, subsidiëringsperikelen, enz.) vertraagden de start van de realisatie.

In januari 1977 werd door het Ministerieel Comité voor Vlaamse Aangelegenheden (MCVA) de beslissing genomen tot subsidiëring van de infrastructuur van de LAR. In verschillende fasen werden, vanaf 1978, de infrastructuurwerken uitgevoerd en in 1982 besloot Stad Menen tot de oprichting van het douanegebouw en het openbaar entrepot.

Opdat de activiteiten op de LAR zo vlug mogelijk zouden kunnen starten, bouwde het Stadsbestuur van Menen en Leiedal, eind 1983, een voorlopig gebouw voor de huisvesting van een voorlopig douanekantoor, een zestal douaneagenten en een cafetaria. Dit gebouw werd afgebroken in 1985 op het ogenblik dat de nieuwbouw in gebruik genomen werd.

In februari 1984 startten de activiteiten op de LAR ...